Back to Covid-19 Data page

Nelfinavir Is Active Against SARS-CoV-2 in Vero E6 Cells

https://doi.org/10.26434/chemrxiv.12039888.v1

Zhijian Xu Hangping Yao Jingshan Shen Nanping Wu Yechun Xu Xiangyun Lu weiliang zhu Lan-Juan Li

Preprint

Nelfinavir